Hospitalsgrunden

Følg med i udviklingen af dette centrale byudviklingsprojekt i Hørsholm Kommune på 
dette projektsite.

Hvordan kan det komme til at se ud, kig nærmere på de tre forslag her!

Hvad skal der ske med de gamle bygninger på grunden?

Hvordan kommer processen omkring udvikling af Hospitalsgrunden til at forløbe?

Seneste nyt

Nu er den overordnede plan for Hospitalsgrunden en realitet

Endnu en milepæl er nået for Hospitalsgrunden i og med, at den helt overordnede plan for grundens udformning er en realitet. Kommunalbestyrelsen traf den 28. november beslutning om de overordnede elementer, der skal danne grundlaget for en udviklingsplan for Hospitalsgrunden. Samtidig var der enighed om at sætte fokus på, hvordan Hørsholm Kommune kan profileres mere aktivt for at øge tilflytningen til byen.

Borgmesteren rev den første bygning ned på hospitalsgrunden

Torsdag den 13. oktober blev den første bygning på Hospitalsgrunden revet ned af borgmester Morten Slotved. Det var farvel til en lokalhistorisk æra og starten på en ny udvikling. "Jeg gør det både med respekt over for den æra, vi siger farvel til, men især med stolthed og forventning til de kommende år, hvor noget nyt vil vokse frem," sagde borgmesteren inden han satte sig op i nedrivningsmaskinen.