Procesplan

 
Den første fase i procesplanen, har til formål at indkredse de perspektiver, ønsker og målsætninger som kommunalbestyrelsen har til udviklingen af hospitalsgrunden. I forbindelse med dette arbejde har kommunalbestyrelsen været på studietur til Holland, se en video fra turen her
 
For at kvalificere og skabe det bedst mulige grundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til udvikling og salgsvilkår for hospitalsgrunden gennemføres et såkaldt parallelopdrag. Her inviteres 3 rådgiverteams ind i en proces, hvor de på baggrund af den vision og det program kommunalbestyrelsen har vedtaget for hospitalsgrunden, udarbejder deres ideer og skitser til, hvordan grunden kan udvikles.
 
På baggrund af de 3 forslag til hospitalsgrundens udvikling, som parallelopdraget har resulteret i drøfter kommunalbestyrelsen, hvordan de enkelte forslag lever op til visionen og programmet. Der tages stilling til hvilke elementer i forslagene, der ønskes fremmet i forbindelse med salg af grunden.
 
Det er her muligt at vælge et af forslagene i sin helhed, eller plukke de bedste elementer fra flere forslag og efterfølgende få udarbejdet det endelige grundlag for hospitalsgrundens udvikling forud for et salg. Denne fase resulterer i en udviklingsplan for Hospitalsgrunden.

Udviklingsplanen danner grundlaget for en udbudsproces, grunden udbydes til salg med krav om at levere et købstilbud der rummer konkretisering af, hvordan de bydende vil omsætte udviklingsplanen i deres projektforslag for hospitalsgrunden, og hvilken pris de vil tilbyde for grunden.