Procesplan

 

Den første fase i procesplanen, havde til formål at indkredse de perspektiver, ønsker og målsætninger som kommunalbestyrelsen har til udviklingen af hospitalsgrunden.

I den anden fase (parallelopdrag) blev tre 3 rådgiverteams inviteret ind i en proces, hvor de på baggrund af den vision og det program kommunalbestyrelsen i forbindelse med visionsarbejdet havde vedtaget for hospitalsgrunden, udarbejdede deres ideer og skitser til, hvordan grunden kan udvikles. Herefter fulgte en evaluering, borgernes mulighed for at komme med input, samt en faglig kvalificering.

Den tredje fase består af udarbejdelse af en udviklingsplan for grunden, det er denne fase projektet er i nu. I forbindelse med kvalificering af parallelopdraget blev der taget politisk beslutning om at det var delelementer fra alle tre forslag der danner udgangspunkt for udviklingsplanen. Dette danner bl.a. grundlaget for det videre arbejde

I den fjerde fase salgsprocessen danner udviklingsplanen grundlaget for en udbudsproces, grunden udbydes til salg med krav om at levere et købstilbud der rummer konkretisering af, hvordan de bydende vil omsætte udviklingsplanen i deres projektforslag for hospitalsgrunden, og hvilken pris de vil tilbyde for grunden.