Borgermøder

Der vil i løbet af 2016 blive holdt borgermøder, hvor du har mulighed for at kommentere og diskutere fremtidsplanerne for Hopitalsgrunden. Hold dig orienteret her på siden om specifikke datoer for møder.

Der vil i løbet af 2016 blive holdt borgermøder, hvor du har mulighed for at kommentere og diskutere fremtidsplanerne for Hopitalsgrunden. Hold dig orienteret her på siden om specifikke datoer for møder.

Det første borgermøde blev holdt den 12. maj 2016 kl 19-21 i Lilletrommen i Kulturhus Trommen, på mødet orienterede kommunen om vision, program og parallelopdrag.

Det næste møde er den 5. september 2016 kl 19-21 i Lilletrommen i Kulturhus Trommen, hvor de tre teams fortæller om deres forslag til udviklingsplan og besvarer spørgsmål og drøfter input med borgerne.