De gamle bygninger

De bevaringsværdige bygninger

Hørsholm Sygehus er medtaget i lokalplan 143 på baggrund af den SAVE-vurdering, der blev foretaget i forbindelse med udgivelsen af kommuneatlasset i 2000. Arkitektur, kulturhistorie og miljømæssig værdi(gademiljøet) vejer tungest. Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med  nyregistrering i 2008-2010. Det er samlet set vurderingen, at såvel bygning 2 som bygning 3 har fået en urimelig høj SAVE-vurdering hvad angår arkitektur. Særlig bygning 2 bærer præg af at være opført i to tempi. Begge bygninger er præget af en forsigtig og for sin tid konservativ byggeskik . 

Det er endvidere vurderingen, at bevaring af bygning 1, ville kunne tilføre en ny bydel historisk identitet, men at bevaring af bygning 1 også giver mindre dispositionsfrihed i parallelopdraget. Hørsholm Kommune har på den baggrund besluttet at også bygning 1 udtages som bevaringsværdig med henblik på at give forslagsstillerne i det kommende parallelopdrag størst mulig frihed til at disponere Hospitalsgrunden.

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 143 samt forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 har til formål at muliggøre nedrivning af de 3 bygninger  på Hospitalsgrunden gennem en ændret  SAVE-vurdering.

Se forslag til tillæg til Kommuneplanen her

Samt forslag til tillæg til Lokalplanen her