Nedrivning

Nedrivningsarbejdet blev påbegyndt i august 2016.

 

Entreprenøren P. Olesen & Sønner påbegyndte indretning af byggeplads, indhegning af grunden etc. i august 2016 inden nedrivning igangsættes. Nedrivningen skal være afsluttet senest den 7. marts 2017. Der vil dog kunne komme forsinkelser, såfremt den kommende vinter byder på vejrlig i større omfang end allerede indeholdt i tidsplanen.

Arbejdet udføres i faser

Arbejdet udføres i faser og den første fase omfatter nedrivning af bygningerne 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 og 17 og 21(se kort i toppen af siden).
Nedrivning af bygningerne 2, 5, 11 og 492 afventer den videre proces for udviklingen af Hospitalsgrunden.

Vi passer særligt på de værdifulde træer, og de fældes ikke. Træerne kan derfor indgå i arbejdet med udvikling af grunden.

Hvad kommer der til at ske?

Opgaven omfatter både miljøsanering af bygningerne og efterfølgende nedrivning. Miljøsaneringen foretages for at sikre, at miljøskadelige stoffer sorteres fra det øvrige byggeaffald. Det vil for eksempel betyde, at vægge renses for blyholdig maling før nedrivning.

Hvad vil naboer og andre borgere opleve?

Naboerne og borgere, der kommer forbi Hospitalsgrunden, vil kunne opleve støj og støv fra nedrivningen mellem kl. 8 og 18 på hverdage.

 • Sikkerheden
  Entreprenøren sætter hegn op rundt om hele hospitalsgrunden, og der er ADGANG FORBUDT for alle, der ikke arbejder med nedrivningen.
   
 • Transport i området
  Nedrivningen foretages med større og mindre maskiner.
  Lastbiler vil transportere byggeaffald fra hospitalsgrunden og til tider i stort omfang.
  Transport til og fra byggepladsen vil selvfølgelig foregå efter færdselsreglerne.