Inddragelse

Borgermøder

Der er i løbet af processen blevet holdt to borgermøder, det første i forbindelse med opstart af parallelopdraget den 12. maj 2016, hvor programmet blev præsenteret. Dernæst blev der holdt et borgermøde den 5. september 2016 hvor de tre forslag blev præsenteret og der var inviteret til dialog med arkikterne ved stande i en udstilling.