Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om udvikling af Hospitalsgrunden

Hvor kan jeg finde information om Hospitalsgrunden?

Det kan du bl.a. på denne hjemmeside, som vi opdaterer løbende. Har du spørgsmål eller forslag til indhold er du velkommen til at kontakte os.
Hvis du er tæt nabo til Hospitalsgrunden vil vi også i løbet af processen skrive direkte til dig, bl.a. med information om nabohøringer.

Hvorfor hedder det Hospitalsgrunden?

Hospitalsgrunden er ikke det officielle navn, men grunden benævnes Hospitalsgrunden da Region Hovedstaden drev Hørsholm Hospital på adressen frem til februar 2011. Da Hospitalet lukkede i 2011 rummede det ca. 20.000 m² etageareal, med 170 medarbejdere og 44 sengepladser. Hørsholm Hospital har i tidens løb også heddet Usserød Sygehus og Hørsholm Sygehus.

Hørsholm Kommune købte grunden i oktober 2015.

Hvor ligger Hospitalsgrunden?

Den ligger på Usserød Kongevej 102 mellem Højmosen og Bolbrovej i Hørsholm.

Hospitalsgrunden lige nu

Hvornår bliver bygningerne revet ned?

Nedrivningsarbejdet er så småt påbegyndt i august 2016 og vil forventeligt være afsluttet i marts 2017. Du kan læse mere her

Må man gå tur og opholde sig på Hospitalsgrunden?

Nej. Hørsholm Kommune tillader ikke færdsel på området eller i bygningerne af sikkerhedshensyn.  Bygningerne er i dårlig stand, og vi kan af den grund ikke garantere for sikkerheden.
Derudover bliver området snart omdannet til en nedrivningsplads med hvad det fører med sig af arbejdskørsel og maskiner.

Fører Hørsholm Kommune tilsyn med Hospitalsgrunden?

Ja. Vi fører tilsyn alle ugens dage døgnet rundt på vilkårlige tidspunkter.
Uanset tilsynet oplever Hørsholm Kommune desværre hærværk og indtrængen på grunden. Vi udbedrer hærværk og grafitti i et vist omfang ligesom personer uden lovligt ærinde på grunden vil blive politianmeldt.  

Udvikling af Hospitalsgrunden

Hvordan får jeg indflydelse på udviklingen af Hospitalsgrunden?

Alle har mulighed for at være med til at præge fremtiden for Hospitalsgrunden. Man kan deltage i det borgermøde og den workshop, der kommer til at foregå i forbindelse med parallelopdraget. Eller du kan indsende din gode idé her på siden, under idéer.

Hvilken type forslag og idéer kan man komme med som borger?

Alle forslag og idéer fra borgerne, som kommer ind ved workshoppen og på idésiden vil blive set af arkitekter, kommunen og politikere. Der er ikke garanti for, at alle idéer kommer med i den endelige plan, men de idéer og forslag, der kommer ind, kan vise arkitekter og politikere i hvilken retning, borgerne i Hørsholm ønsker, at udviklingen af Hospitalsgrunden skal tage.

Hvor stor er grunden?

Den er næsten 6 hektar.

Hvem har besluttet, hvordan processen omkring udviklingen af Hospitalsgrunden skal være?

Processen for arbejdet med udviklingen af Hospitalsgrunden er vedtaget af en enig kommunalbestyrelse den 25. januar 2016.

Hvad er et parallelopdrag?

For at kvalificere og skabe det bedst mulige grundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til udvikling og salgsvilkår for Hospitalsgrunden gennemføres et såkaldt parallelopdrag. Her inviteres 3 rådgiverteams ind i en proces, hvor de på baggrund af den vision og det program kommunalbestyrelsen har vedtaget for hospitalsgrunden, udarbejder deres ideer og skitser til, hvordan grunden kan udvikles.

Der betales hvert rådgiverteam et honorar for at deltage og kommunalbestyrelsen står derfor frit for at anvende resultaterne. Der er ikke tale om en konkurrence.

Hvad er en udviklingsplan?

På baggrund af de 3 forslag til hospitalsgrundens udvikling, som parallelopdraget har resulteret i drøfter kommunalbestyrelsen hvordan de enkelte forslag lever op til visionen og programmet. Der tages stilling til hvilke elementer i forslagene der ønskes fremmet i forbindelse med salg af grunden. Det er her muligt at vælge et af forslagene i sin helhed eller plukke de bedste elementer fra flere forslag og efterfølgende få udarbejdet det endelige grundlag for hospitalsgrundens udvikling forud for et salg. Dette kaldes en udviklingsplan.

Skal grunden i udbud?

Ja. Gennem visionsproces og parallelopdrag præciseres og kvalificeres kommunalbestyrelsen krav til hospitalsgrunden og dermed også de krav, der skal være styrende for salg af grunden.

Dette materiale lægges til grund ved en udbudsproces, hvor grunden udbydes til salg med krav om at levere et Købstilbud der rummer konkretisering af hvordan de bydende vil omsætte resultatet af parallelopdrag i deres projektforslag for hospitalsgrunden grunden og hvilken pris de vil tilbyde for grunden.

Fandt du svar på det, du søgte?

Hvis ikke, kan du kontakte Team plan i Center for Teknik på 48492050