Nu er den overordnede plan for Hospitalsgrunden en realitet

Endnu en milepæl er nået for Hospitalsgrunden i og med, at den helt overordnede plan for grundens udformning er en realitet. Kommunalbestyrelsen traf den 28. november beslutning om de overordnede elementer, der skal danne grundlaget for en udviklingsplan for Hospitalsgrunden. Samtidig var der enighed om at sætte fokus på, hvordan Hørsholm Kommune kan profileres mere aktivt for at øge tilflytningen til byen.

For godt et år siden købte Hørsholm Kommune Hospitalsgrunden og arbejdet med at formulere en vision for området gik straks i gang. På baggrund af visionen modtog Hørsholm Kommune i august tre forslag fra nogle af Nordeuropas bedste arkitektteams. De tre forslag er blevet evalueret af borgere og fagfolk, og den 28. november lagde Hørsholm Kommunalbestyrelse sig så fast på hvilke elementer fra de tre forslag, der skal udgøre grundlaget for næste skridt. Det næste skridt er den detaljerede udviklingsplan. Politisk har man hele vejen været enige om at kvaliteten skal være høj.

Borgmester Morten Slotved siger:
”Vi sætter barren højt, og i Kommunalbestyrelsen er vi enige om, at dette område skal være med til at sætte Hørsholm på det kommunale landkort i hovedstadsregionen som en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier.”

For i det hele tage at sætte hele Hørsholm mere aktivt på det kommunale landkort, vedtog Kommunalbestyrelsen også en proces, der skal være startskuddet til en branding af Hørsholm Kommune.

”Vi har meget at byde på i byen, og det skal vi selvfølgelig fortælle kommende borgere, der går i boligtanker. Det er godt for byens puls, at vi bevidst går ud og brander os og derigennem stimulerer bosætningen, ” siger Morten Slotved.

Hvordan kommer Hospitalsgrunden til at se ud?

Kommunalbestyrelsen besluttede, at elementer fra alle tre arkitektteams skal danne grundlag og præge den endelige udviklingsplan for området. Hovedtrækkene i beslutningen vedrører landskabet og boligbebyggelsen samt de gamle bygninger mod Usserød Kongevej.

Landskabet skal fra dag 1 danne ramme om en naturbaseret byudvikling. Klimaløsninger og landskabelige elementer etableres fra starten og skal dermed være med til at øge herligheds- og oplevelsesværdien. Det grønne udtryk området har i dag, bibeholdes, både mod Bolbrovej og Højmosen samt Usserød Kongevej. Den eksisterende beplantning i den sydvestlige del af grunden skal bevares og udvikles til en bypark. Udgangspunktet for den landskabelige udvikling er sø- og parklandskabet baseret på arkitekterne SLAs forslag.

Boligbebyggelserne skal rumme innovativ varieret arkitektur og skal bygge videre på en kombination af Cobe/ Vandkunstens forslag og Snøhettas forslag. Intentionen er, at en del af grunden skal tage udgangspunkt i de tætte boligklynger fra Cobe/Vandkunstens forslag, og på en anden del af grunden skal Snøhettas moderne fortolkning af punkthuset og den intelligente bolig stå.

Øvrige funktioner der skal integreres på grunden er der ikke taget endelig politisk stilling til, herunder fremtidige ejerforhold. Der er i idéfasen indkommet forskellige ønsker til almene boliger, bl.a et konkret ønske om et bofællesskab for handicappede. Endvidere er der ønsker om boliger med et præg af olde-kolle med dertilhørende fællesfaciliteter. Disse aspekter af udviklingsplanen vil der løbende blive taget politisk stilling til og det er ikke besluttet hvorvidt det skal placeres på Hospitalsgrunden.

De ældste bygninger. Det er ikke afklaret, hvad der skal ske med de ældste bygninger på grunden, men de skal ikke drives kommunalt, det er der enighed om.  Det er stadigvæk et stort ønske at forstærke Usserød Kongevej med et ankerpunkt modsat Slotshaven – og her kunne de gamle bygninger komme i spil.

”Der er muligheder i de gamle bygninger for f.eks. private, som vi skal undersøge når vi taler om et attraktivt ankerpunkt på Usserød Kongevej, ” siger Peter Antonsen, formand for Miljø- og Planlægningsvalget og fortsætter ” Det kunne blive et sted, der bidrager til liv og nerve i området – måske i form af en samling af kunstgallerier, der har til huse her sammen med en lille café. ”

Ros til den åbne proces

Generelt er projektet blevet mødt af en stor tilfredshed med den åbne proces samt kvaliteten i de tre forslag. Som et led i evaluering- og kvalificeringsprocessen er de tre forslag blevet teknisk fagligt vurderet i forhold til aspekter vedr. miljø og trafik. Disse opmærksomhedspunkter vil der blive arbejdet videre med i forbindelse med udviklingsplanen. De tre forslag har været udstillet i Kulturhus Trommen to uger i september, og der er i alt kommet 14 bemærkninger fra interesserede borgere. Det er stadig muligt at se de tre forslag på Hørsholm Rådhus eller her på siden.

Se den overordnede plan her

Fakta om udviklingsplanen – næste skridt: Det kommer til at ske

Udviklingsplan vil bestå af dels en fysisk plan, en strategisk plan, en tids- og etapeplan og en økonomisk plan. Den fysiske plan er en detaljeret plan der indeholder konkrete beskrivelser af landskabet, bebyggelserne, trafikløsninger, parkering og plejeboligerne. Den strategiske plan kommer til at bestå af en række strategier, som udfolder projektets visioner i konkrete projekter og aktiviteter. Eksempelvis kunne det være en strategi for bæredygtighed, en strategi for trafik og parkering, en strategi for dialog, en strategi for målgrupper og branding.

Planen forventes vedtaget i foråret 2017.

 

Forklaring til illustrationen

1. Eksisterende beplantning bevares mhp. en offentlig park, 2. Eksisterende bygninger bevares og udvikles til byens hus og/eller boligbebyggelse, 3. - 4. Byggefelter til byggeri  baseret på Snøhettas bebyggelsesprincip, 5. - 6. Byggefelter til byggeri baseret på Vandkunstens bebyggelsesprincip, 7. Sø- og parklandskab baseret på SLA landskabsbearbejdning, 8.Plejeboliger til Sophielund baseret på Cobe/ Vandkunstens forslag, ---> Tværgående stiforbindelse